Aegis 

2012

Kijo

directed and choreographed by Michał Ratajski
performed by Michał Ratajski and Aleksandra Maria Ścibor
camera: Mateusz Fronczak and Ula Pociecha
edited by Michał Krut and Ula Pociecha
music: Johnny Hollow Aegis
photography: Mateusz Fronczak