Poemat na pięć głosów

2009

Poem for Five Voices 
conceived and performed by Mariola Benesz, Izabela Chlewińska, Kama Jankowska, Witold Jurewicz, Aleksandra Maria Ścibor
Ponderosa Tanzland Festival, Stolzenhagen, Germany